ไทใหญ่ หรือ คนไต มีตำนานบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาจำนวนมาก มีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเอง ชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ ชาวไทยใหญ่ยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เด็กผู้ชายจะต้องบวชเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย จึงมีประเพณีที่เรียกว่า ปอยส่างลอง