เครื่องเขิน
          ในสมัยพญากาวิละ ไทยเขินได้ถูกอพยพมาอยู่บริเวณใกล้วัดนันทาราม และบริเวณประตูเชียงใหม่ เครื่องเขินเป็นภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่สาน เคลือบด้วยน้ำรักสีดำ ทาเคลือบด้วยชาดหรือหาง (สีแดง)
          ในอดีตหากเป้นเจ้านายจะประดับตกแต่งด้วยสีทองและเขียนลวดลาย ส่วนชาวบ้านมักใช้เป็นเพียงหางหรือชาดเท่านั้น ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งขึ้น